To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-185316
Documentdate : 29.05.2019

Tilbakekall. Identitet. Oppholdstillatelse. Irak.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-185316 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-185316 Tilbakekall. Identitet. Oppholdstillatelse. Irak. (7/1/2019)

    Utlendingsnemnda hadde tilbakekalt søkerens oppholdstillatelse fordi han hadde levert forfalskede ID-dokumenter. Ved ankomst hadde han levert forfalsket identitetskort og statsborgerbevis, men senere leverte han også et pass fra Irak som var forfalsket. Lagmannsretten kom under tvil til at vedtaket om tilbakekall av oppholdstillatelsen var gyldig. Det ble lagt vekt på at søkeren hadde levert et forfalsket pass etter ankomst til Norge og lenge etter at han var blitt myndig. Passet anses som et viktig dokument og et dokument av større betydning enn dokumentene han leverte ved ankomst. Lagmannsretten viste til at fremleggelsen av et forfalsket pass er av "vesentlig betydning" jf. utlendingsloven § 63.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo