To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-23739
Documentdate : 04.05.2018

Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og i Norge (sur place). Troverdighet. Etiopia.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-23739 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-23739 Beskyttelse. Politisk aktivitet i hjemland og i Norge (sur place). Troverdighet. Etiopia. (12/14/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs beslutning om ikke å omgjøre vedtak om avslag på asyl. Lagmannsretten kom til at en etiopisk statsborger ikke hadde velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av politisk aktivitet i Etiopia og i Norge, og var ikke vernet mot retur etter utlendingsloven § 73, jamfør § 28 første ledd bokstav b. UNE hadde tolket og anvendt bevis- og risikokravet riktig, og forklaringen ble ikke lagt til grunn som noenlunde sannsynlig pga. svekket troverdighet. Lagmannsretten la til grunn at etiopiske myndigheter ikke oppfatter borgere som har drevet politisk aktivitet sur place, og returnerer fra vestlige land uten forbindelse til væpnede organisasjoner, som en reell trussel. UNEs vedtak ble kjent gyldig både i tingretten og lagmannsretten. Avsagt 4. mai 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo