To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk


Red.anm.: Avgjørelsen er rettskraftig, anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2018-2091-U).

Court decisions

Document-ID : LB-2017-57738
Documentdate : 11.07.2018

Avslag på beskyttelse. Politimann. Irak


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-57738 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-57738 Avslag på beskyttelse. Politimann. Irak (2/11/2019)

    Borgarting lagmannsrett kom 11. juli 2018 til at vilkårene i utlendingsloven § 28 ikke var oppfylt, og den irakiske mannens anførsler om at flyktningstatus var oppnådd tidligere etter ipso facto-regelen og presumsjonsstandarden førte heller ikke frem.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo