To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Red.anm.: Avgjørelsen er rettskraftig, anke til Høyesterett ikke tillatt fremmet (HR-2019-32-U).

Court decisions

Document-ID : LB-2017-78631
Documentdate : 07.11.2018

Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning. Uriktige opplysninger.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-78631 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-78631 Tilbakekall av statsborgerskap. Utvisning. Uriktige opplysninger. (2/11/2019)

    Saken gjaldt vedtak om å tilbakekalle norsk statsborgerskap og varig utvise utlending som hadde gitt uriktig forklaring om bakgrunn og nasjonalitet da han kom til landet som ung gutt. Lagmannsretten kom til at vedtakene var gyldig, og at varig utvisning ikke var uforholdsmessig til tross for lang oppholdstid i Norge. Avsagt 7. november 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo