To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-87912
Documentdate : 27.11.2018

Beskyttelse. Identitet. Eritrea.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-87912 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-87912 Beskyttelse. Identitet. Eritrea (2/15/2019)

    UNEs vedtak om avslag på beskyttelse på grunn av ikke sannsynliggjort identitet ble kjent ugyldig i lagmannsretten. Selv om mannens generelle troverdighet var svekket etter ulike forklaringer, mente lagmannsretten etter en helhetsvurdering det var sannsynlighetsovervekt for at mannen var eritreisk borger, hjemmehørende i Eritrea. Avsagt 27. november 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo