To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2018-65783
Documentdate : 25.06.2019

Beskyttelse. Politisk aktivitet sur place. Iran


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-65783 (lenke til lovdata.no)

Latest changes
  • Ny: LB-2018-65783 Beskyttelse. Politisk aktivitet sur place. Iran (7/16/2019)

    Saken gjaldt spørsmål om det hovedsakelige formålet med to iranske søstres politiske aktivitet i Norge (sur place) og deres konvertering til kristendommen var å oppnå oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 28 fjerde ledd annet punktum. Lagmannsretten fant ikke holdepunkter for at søstrene hadde vært verken politisk eller religiøst aktive i Iran. I løpet av kort tid etter det første avslaget på søknad om beskyttelse ble de svært aktive i det politiske partiet PJAK i Norge. Lagmannsretten kjente Utlendingsnemndas vedtak gyldige.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo