To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2018-74953
Documentdate : 28.05.2019

Utvisning. Forholdsmessighet. Ulovlig opphold og arbeid. Utl. § 70. Irak.

 

Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-74953 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2018-74953 Utvisning. Forholdsmessighet. Ulovlig opphold og arbeid. Utl. § 70. Irak. (8/14/2019)

    En irakisk mann søkte asyl i 2003. Han fikk midlertidig arbeidstillatelse i 2005 i påvente av UNE sitt vedtak og arbeidet som frisør. Han fikk endelig avslag på sin søknad i 2006 og utreisefrist en måned senere. Fra 2006 har han drevet sin egen frisørsalong. I 2016 ble han forhåndsvarslet om utvisning fordi han ikke hadde forlatt Norge innen utreisefristen og arbeidet uten tillatelse. I 2017 ble søker utvist med to års innreiseforbud. Søker anførte at utvisningen er uforholdsmessig for hans familie og at han ikke forsto at han gjorde noe galt ved å arbeide i Norge. Lagmannsretten la vekt på at bruddene på utlendingsloven var omfattende og at det var tatt hensyn til familien ved å sette innreiseforbudet til to år. UNE sitt vedtak ble ansett som gyldig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo