To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2018-79155
Documentdate : 15.05.2019

Utvisning. Lønnsspesialist. Kosovo.

 

Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-79155 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2018-79155 Utvisning. Lønnsspesialist. Kosovo. (8/19/2019)

    En mann fra Kosovo fikk oppholdstillatelse for å jobbe som ufaglært murer og flislegger i sin brors firma med en fastlønn på 500 000 kr. Han fikk avslag på sin søknad om fornyelse og ble utvist med fem års innreiseforbud fordi UNE mente at han hadde gitt uriktige opplysninger om realiteten av arbeidsforholdet i sin søknad. Lagmannsretten la vekt på at lønnen fremstod som meget høy tatt i betraktning hans unge alder, manglende utdanning og erfaring. Avtalen mellom søker og hans bror om at deler av lønnen skulle overføres til familien viser at han ikke disponerte lønnen selv. UNE sitt avslag på søknad om fornyet oppholdstillatelse og vedtak om utvisning ble ansett som gyldig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo