To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2018-84312
Documentdate : 17.06.2019

Beskyttelse. Konvertering. Iran.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-84312 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2018-84312 Beskyttelse. Konvertering. Iran. (7/5/2019)

    En iransk mann hadde søkt om beskyttelse i Norge. Han viste til at han som kristen stod i fare for forfølgelse ved retur til Iran. Utlendingsnemnda avslo søknaden og mente at vilkårene for beskyttelse ikke var oppfylt. Lagmannsretten kom frem til at Utlendingsmenda sitt vedtak var gyldig og at de hadde lagt riktig faktum til grunn i vedtaket. De mente det kun var kristne i ledende stillinger som aktivt misjonerte som stod i fare for forfølgelse ved retur, og at det ikke var sannsynlig at søkeren ville innta en slik rolle ved retur til Iran.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo