To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2018-96230
Documentdate : 13.07.2018

Beskyttelse. Unnlatt realitetsbehandling. Trygt tredjeland. Syria.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-96230 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2018-96230 Beskyttelse. Unnlatt realitetsbehandling. Trygt tredjeland. Syria. (2/11/2019)

    Borgarting lagmannsrett forkastet anke over avslag på krav om utsatt iverksettelse etter at UNE hadde unnlatt å realitetsbehandle søknad om beskyttelse fra en syrisk mann med tilknytning til Ukraina. Det var ikke sannsynlighetsovervekt for tvangsretur til Syria ved retur til Ukraina. Avsagt 13. juli 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo