To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2018-106164
Documentdate : 22.05.2018

Utvisning. Student. Underhold. Utlendingsloven § 66.


Avgjørelsene er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese dem.

LB-2018-106164 (lenke til Lovdata)

Foregående sak i tingretten: TOBYF-2018-59118 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB 2018-106164 Utvisning. Student. Underhold. Utlendingsloven § 66. (2/11/2019)

    Student fikk vedtak om utvisning på grunn av manglende underhold etter å ha tilbakebetalt et lån kr. 90.000. Oslo tingrett innvilget 22. mai 2018 midlertidig forføyning av utreisefristen slik at studenten kunne fullføre sitt studium. Statens anke ble behandlet i Borgarting lagmannsrett 10. august 2018, etter at studenten hadde forlatt Norge.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo