To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : TOSLO-2018-87323
Documentdate : 02.04.2019

Statsborgerskap. Identitet. Somalia.

 

Avgjørelsen er kun tilgjengelig i fulltekst ved innlogging i Lovdata Pro

TOSLO-2018-87323 (lenke til Lovdata Pro).

Latest changes
  • Ny: TOSLO-2018-87323 Statsborgerskap. Identitet. Somalia. (8/20/2019)

    Borger av Somalia fikk avslag på søknad om norsk statsborgerskap grunnet tvil om identitet. Han hadde oppgitt ulike klanrekker, gjennomført en språktest som konkluderte med en dialekt som åpenbart hørte hjemme i Kenya og gitt ulike opplysninger om levd liv i Somalia. Han leverte også inn somalisk pass, nasjonalitetsbekreftelse og id- kort som NID konkluderte med at mest sannsynlig var dokumentteknisk ekte, men virket utstedt på bakgrunn av oppholdskort. Retten la til grunn at dokumentene har lav notoritet og ikke faller inn under sbf § 1- 1. Retten mente også at søkerens identitet ikke var sannsynliggjort etter sbf § 1- 2 fordi søkeren har gitt motstridende opplysninger om klan, levd liv og id- dokumenter fra hjemlandet. UNEs vedtak ble ansett som gyldig.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo