To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

EU and EEA

Document-ID : Direktiv 2013/32/EU
Last modified : 01.06.2015
Documentdate : 01.12.2005

Prosedyredirektivet - Om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo