To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2009-01-30 AID
Case-ID : 200900199-/JFR (AID), 09/488-7 (UDI)
Documentdate : 30.01.2009
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslov kapittel 3 om arbeid og studier mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev av 30.01.2009 "Høring - forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslov kapittel 3 om arbeid og studier mv. "(PDF)

Høringsnotat 1 "Utlendingsforskriften kapittel 6 - oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv." (PDF)

Høringsnotat 2  "Utlendingsforskriften kapittel 6 - oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv." (PDF)

Fullstendig kapittel- og bestemmelsesoversikt for den nye utlendingsforskriften  (PDF)

UDIs høringssvar av 29.04.2009 "Høring - forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslov kapittel 3 om arbeid og studier mv. "(PDF) 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo