To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2011-02-23 JD
Case-ID : 201101405 (JD), 11/828-9 (UDI)
Documentdate : 23.02.2011
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - endringer i utlendingsloven – innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri (saken under behandling)

Justis- og politidepartementets høringsbrev 01.02.2011  "Høring- endringer i utlendingsloven – innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri" (PDF)

Rådsforordning 1030/2002 (PDF) og Rådsforordning 380/2008 (PDF)

UDIs høringssvar av 23.05.2011 "Høring - endringer i utlendingsloven - innføring av Schengenstandardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri" (PDF)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo