To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2012-01-27 JD
Case-ID : 12/480-1 (JD), 12/480-6 (UDI)
Documentdate : 27.01.2012
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften (karantene for vertsfamilier som misbruker aupairordningen og bytte av vertsfamilie)

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 27.01.2012 "Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften (karantene for vertsfamilier som misbruker aupairordningen og bytte av vertsfamilie)" (PDF) 

Vedlegg "Forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften" (PDF)

UDIs høringssvar av 20.04.2012 "Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften (karantene for vertsfamilier som misbruker aupairordningen og bytte av vertsfamilie)" (PDF)

 

Latest changes
  • 2012-01-27 JD (5/31/2012)

    UDIs svar på høring angående karantene for vertsfamilier som misbruker au pair-ordningen og bytte av vertsfamilie.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo