To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2012-06-22 JD
Case-ID : 201101833-/TNØ (JD), 11/1001-24 (UDI)
Documentdate : 22.06.2012
Receiver :

Høringsinstansene

Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 22.06.2012 "Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann" (PDF)

UDIs høringssvar av 18.09.2012 "Høring - forslag til endring i utlendingsforskriften - utlendinger på lystseilas i
norsk territorialfarvann" (PDF) 

Latest changes
 • New: Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann (11/2/2012)

  UDI responded to the hearing on September 18th 2012. The Directorate agrees with the proposed changes and welcomes simpler, and more applicable regulations.

 • 2012-06-22 JD Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann (7/2/2012)

  Høringen gjelder forenklinger i regelverket om utlendinger som har til hensikt å foreta lystseilas i norsk territorialfarvann.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo