To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2013-09-16 JD
Case-ID : 13/5999-SBO (JD), 13/2981-6 (UDI)
Documentdate : 16.09.2013
Receiver :

Høringsinstansene

Høring om forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 16.09.2013 "Høring om forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker" (PDF)

Høringsnotat (PDF)

UDIs høringssvar av 10.10.2013 "Høring om forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker" (PDF)

Latest changes
 • New: 2013-09-16 JD Høring om forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker (10/17/2013)

  UDI's response to the hearing regarding amendment to the Immigration regulations.

 • Ny: 2013-09-16 JD Høring om forskriftsregler om behandling av sikkerhetssaker (9/18/2013)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag om nye regler i utlendingsforskriften om behandling av såkalte sikkerhetssaker på høring. Det foreslås et eget kapittel 19A med særskilte regler for disse sakene. Høringen må sees i sammenheng med høringen om endringer i utlendingsloven av 07.12.2012 og Prop.141 L (2012-2013).

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo