To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2014-06-13 JD
Case-ID : 14/2453 (UDI)
Documentdate : 13.06.2014
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort

Justis - og beredskapsdepartementets høringsbrev av 13.06.2014 "Høringsnotat - politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort (ID-kort)" (lenke til Regjeringen.no)

UDIs høringssvar av 22.08.2014 "Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig nasjonalt ID-kortregister"

Latest changes
 • Ny: 2014-06-13 JD Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort (12/1/2014)

  UDIs høringssvar fra august om politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale ID-kort er nå tilgjengelig i portalene. UDI hadde flere personvernrettslige kommentarer.

 • Ny: 2014-06-13 JD Høring - Politiets adgang til å benytte et fremtidig register over nasjonale identitetskort (6/25/2014)

  Høring fra Justisdepartementet. Stortinget har bevilget midler til anskaffelse av nytt saksbehandlingssystem og avtale med leverandør av pass og ID-kort som legger til rette for innføring av nasjonalt ID-kort fra slutten av 2016. Ordningen med nasjonalt ID-kort vil gi et ID-bevis i kortformat utstedt med samme sikkerhet som pass. For norske borgere vil nasjonalt ID-kort også kunne erstatte passet som gyldig reisedokument innenfor Schengen-området. Høringen gjelder politiets adgang til et slikt nytt register.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo