To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2014-07-04-JD
Documentdate : 04.07.2014
Receiver :

Høringsinstansene

Anmodning om innspill til norsk holdning til EU-kommisjonens forslag til endringer på visumfeltet - Revisjon av visumforordningen og forslag til nytt T-visum

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo