To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2014-07-17 ASD
Case-ID : 13/1622 (ASD), 13/1544 (UDI)
Documentdate : 17.07.2014
Receiver :

Høringsinstansene

Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

 

Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev av 17.07.2014 "Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring"

UDIs høringssvar av 05.09.2014 "Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring"

Latest changes
  • Ny: 2014-07-17 ASD Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring (9/16/2014)

    UDI har svart på høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag til endringer i utlendingsforskriften om arbeidsinnvandring. Departementet foreslår noen mindre forskriftsendringer knyttet til oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum, utlendinger som jobber på kontinentalsokkelen og oppholdstillatelse for selvstendige næringsdrivende. Formålet er å For å tilrettelegge for en stadig mer smidig og effektiv rekruttering av arbeidskraft. UDI er positive til forslagene, men har enkelte kommentarer og forslag til presisering.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo