To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2014-04-02 JD
Case-ID : 14/1622-HFO (JD), 14/1541 (UDI)
Documentdate : 02.04.2014
Receiver :

Høringsinstansene

Høring - forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 02.04.2014 "Høring - forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur" (PDF)

UDIs høringssvar av 14.04.2014 "Høringssvar - forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur" (PDF)

Latest changes
 • Ny: 2014-04-02 JD Høring - forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur (5/6/2014)

  UDIs svar på høring som gjaldt endring av dagens returbegrep. UDI mener det er viktig at det blir kommunisert ut at personer uten lovlig opphold har en plikt til å forlate riket og at det kan gis assistanse til dette. Når det gjelder bruk av begrepet ordinær retur (selvorganisert retur,) vurderer UDI at selvorganisert retur er et mer dekkende begrep enn ordinær retur. Videre støtter UDI at begrepet «utreisefrist» har blitt innarbeidet konsekvent i stedet for «frist for retur».

 • Ny: 2014.04.02 JD Høring - forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur (4/7/2014)

  Justis-og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring av begrepsbruk knyttet til retur. Departementet tar sikte på å utelate begrepet «frivillig» fra returterminologien fordi begrepet bidrar til å skape forvirring rundt konsekvensene av et negativt vedtak. Departementet mener at et nytt begrepsapparat  tydeligere vil få frem den enkeltes ansvar for å følge opp negativt vedtak som innebærer plikt til å reise ut av landet.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo