To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2015-05-06-JD
Case-ID : 15/1331 (JD) / 15/1861 (UDI)
Documentdate : 06.05.2015
Receiver :

Høringsinstansene

Invitasjon til høringsmøte og høring om endringer i utlendingsforskriften – Behandling av anmodning om omgjøring fremmet fra utlandet i saker som omfatter barn med lang oppholdstid i Norge som ble tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015

Latest changes
 • Ny: 2015-05-06-JD Høring om endringer i utlendingsforskriften – Behandling av anmodning om omgjøring fremmet fra utlandet i saker som omfatter barn med lang oppholdstid i Norge som ble tvangsreturnert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015 (5/27/2015)

  UDI påpeker i sitt høringssvar at det er utfordrende å behandle saker der barns tilknytning til Norge og til hjemlandet er et sentralt vurderingstema.

 • Ny: 2015-05-06-JD Invitasjon til høringsmøte og høring om endringer i utlendingsforskriften – Behandling av anmodning om omgjøring fremmet fra utlandet i saker som omfatter barn med lang oppholdstid i Norge (...) (5/11/2015)

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften. Forslaget går ut på at barn som ble uttransportert i perioden 1. juli 2014 til 18. mars 2015, og som på tidspunktet for uttransport hadde mer enn fire års oppholdstid i Norge, får anledning til å fremme anmodning om omgjøring fra utlandet, og dermed få saken sin behandlet etter utlendingsloven (utl.) § 38, jf. utlendingsforskriften (utlf.) § 8-5, slik denne lyder etter 8. desember 2014. Departementet inviterer også til høringsmøte den 12. mai da høringsfristen allerede er den 15. mai.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo