To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2015-11-13 JD
Case-ID : 15/3265 (JD), 15/07223 (UDI)
Documentdate : 13.11.2015
Receiver :

Høringsinstansene

Høring om endringer i utlendingsforskriften – Vilkår for tvangsretur av barn med lang oppholdstid i Norge (Informasjon om adgang til å anmode om omgjøring)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo