To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-03-01 KD(2)
Case-ID : 19/952 (KD), 19/00873-1(UDI)
Documentdate : 01.03.2019

Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)


Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 01. mars 2019: Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: 2019-03-01 KD(2) Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) (3/7/2019)

    Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) på høring. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om offentlige organers plikt til å bruke tolk, krav om å bruke kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, krav om politiattest, taushetsplikt og habilitet. Vedlagt høringsnotatet er en rapport fra Agenda Kaupang og Oslo Economics om økonomiske konsekvenser ved innføring av tolkeloven. Høringsfristen er satt til 7. juni 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo