To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-03-01 KD
Case-ID : 19/983 (KD), 17/03208-19 (UDI)
Documentdate : 01.03.2019

Høring Forslag til endringer i introduksjonsloven - hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister


Utlendingsdirektoratets høringssvar av 17. desember 2018: Høringssvar fra UDI - Forslag til endringer i introduksjonsloven om behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister (lenke til regjeringen.no)

Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 01. mars 2019: Høring Forslag til endringer i introduksjonsloven - hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister (lenke til regjeringen.no)

 

Latest changes
 • Ny: 2019-03-01 KD Høring Forslag til endringer i introduksjonsloven - hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister (5/3/2019)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) har besvart Kunnskapsdepartementet sin høring. UDI har kommentarer til omfanget av opplysninger som skal kunne innhentes fra UDI, utlevering av opplysninger fra tolkeregisteret til andre, hvilket grunnlag tolken har for å behandle personopplysninger under tolkeoppdraget, hvilke opplysninger som skal inngå i tolkeregisteret og når opplysninger av tolken skal slettes. UDI har også kommentarer til de økonomiske og administrative konsekvensene og konkrete innspill til forskriftsbestemmelsene. UDI oppfordrer også til elektronisk samhandling.

 • Ny: 2019-03-04 KD Høring Forslag til endringer i introduksjonsloven - hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister (3/7/2019)

  Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i introduksjonsloven om hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister. Høringen sees i sammenheng med Høring Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Nytt tolkeregister skal etter planen lanseres våren 2020. Før lansering av nytt tolkeregister må behandling av personopplysninger i registeret ha hjemmel i lov. Forslaget om å innta hjemmelen i introduksjonsloven er derfor sendt på forkortet høring med høringsfrist 12. april 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo