To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-06-03 JD
Case-ID : 19/2580 (JD), 19/02066 (UDI)
Documentdate : 03.06.2019

Høring om NOU 2019:5 Ny forvaltningslov


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 3. juni 2019: Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: 2019-06-03 JD Høring om NOU 2019:5 Ny forvaltningslov (6/18/2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019:5 Ny forvaltningslov. Etter å ha gjennomgått gjeldene forvaltningslov og tilgrensende ulovfestet forvaltningspraksis, skulle utvalget utarbeide et forslag til en forståelig og praktikabel lov som ivaretar rettsikkerheten og tilitten til forvaltningen. Den nye loven skal også legge til rette for god og effektiv saksbehandling, og legge til rett for digitalisering av saksbehandlingen. Et lovutkast fra utredningen finnes på side 17-46, og et sammendrag og oversikt over forslagene finnes på side 46-54. Frist for å sende inn høringssvar er 2. desember 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo