To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-06-25 JD
Case-ID : 19/2901 (JD), 19/02343 (UDI)
Documentdate : 25.06.2019

Høring - forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 25. juni 2019: Høring - forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: 2019-06-25 JD Høring - forslag om endringer i utlendingsforskriften - oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel (7/16/2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften (utf.). Forslaget innebærer en utvidelse av adgangen til å gi oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 8-4 annet ledd, ved at et offer for menneskehandel som har avgitt forklaring for retten eller politiet i en straffesak kan gis oppholdstillatelse uavhengig av hva slags straffesak personen har avgitt forklaring i. Forslaget innebærer også endring i utf. § 17-7h om politiets opplysningsplikt og unntak fra taushetsplikt. Høringsfrist 13. september 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo