To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-06-28 KD
Case-ID : 19/3307 (KD), 18/04326-19 (UDI)
Documentdate : 28.06.2019

Høring Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Latest changes
  • Ny: 2019-06-28 KD Høring Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser (7/16/2019)

    Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften om behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser. Formålet med endringene er å gi statsborgermyndighetene en klar hjemmel for behandling av personopplysninger i statsborgersaker. Bakgrunnen for forslaget er ny personvernforordning i EU (Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679. Kunnskapsdepartementet foreslår videre hjemmel for innhenting av utdanningsopplysninger fra kommuner, fylkeskommuner, universiteter og offentlige og private høyskoler og frittstående skoler, og hjemmel for bruk av automatiserte avgjørelser i statsborgersaker. Høringsfrist 2. september 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo