To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-07-03 JD
Case-ID : 19/3400 (JD), 19/02481-1 (UDI)
Documentdate : 03.07.2019

Høring - endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m.

Latest changes
  • Ny: 2019-07-03 JD Høring - endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m. (7/18/2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften (utf.). Forslaget åpner for bruk av automatiserte avgjørelser i UDI, dvs. maskinell behandling uten involvering fra saksbehandlere. Videre foreslår departementet at UDI kan innhente opplysninger fra arbeids- og velferdsforvaltningen, Lånekassen, skattemyndighetene og barnevernsmyndighetene i nærmere angitte saker. Til sist foreslås det at utlendingsmyndighetene kan viderebehandle opplysninger for nye formål når det er nødvendig av kontrollhensyn og sakene har en forbindelse. Høringsfrist 13. september 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo