To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Hearings

Document-ID : 2019-08-29 JD
Case-ID : 19/3367 (JD), 19/03078 (UDI)
Documentdate : 29.08.2019

Høringsbrev om forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 29. august 2019: Høringsbrev om forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: 2019-08-29 JD Høringsbrev om forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur (8/30/2019)

    Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur. Forslaget er i hovedsak en regelfesting av dagens ordning om tilskudd til assistert retur som er regulert i G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur med vedlegg, og G-02/2018 Myndighetsarrangert retur av enslige mindreårige uten beskyttelsesbehov. Forskriftsfestingen innebærer en forenkling av regelverket slik at det blir enklere å få oversikt over målgruppen, vilkårene og beregningen av tilskuddet til returordningene. Høringsfristen er 25. oktober 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo