To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

International conventions and agreements

Document-ID : 1980-10-25
Entry info force : 01.12.1983
Ratificationdate : 28.10.1988
Documentdate : 25.10.1980

Convention on the civil aspects of international child abduction

Konvensjonen trådte i kraft for Norge 1. april 1989.

Konvensjonen: klikk her.

Norge tok følgende forbehold ved ratifikasjon:

a) Forbehold i medhold av konvensjonens artikkel 24, jfr. artikkel 42, mot at fransk språk blir brukt i søknader, meldinger eller andre dokumenter som sendes til sentralmyndigheten.
b) Forbehold i medhold av konvensjonens artikkel 26, jfr. artikkel 42, om at Norge ikke er forpliktet til å betale kostnader til rettsforhandlinger etter konvensjonen med mindre disse kostnadene kan kreves dekket etter reglene om fri rettshjelp, jfr. lov av 13. juni 1980 nr. 35. 

For tiltredende parter får denne konvensjon virkning bare i forhold til de parter som på forhånd har erklært at de godtar tiltredelsen. For oppdatert liste over partsforhold se lenken ovenfor.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo