To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Procedures and guidelines

Documentdate : 01.01.2010

Utlendingsloven og utlendingsforskriften


Red.anm.: lovspeilet ble utarbeidet av NYLOV-prosjektet.


Hvordan bruke lovspeilet

Lovspeilet er en tabell som gir oversikt over paragrafene i den nye utlendingsloven sett i forhold til bestemmelsene i den tidligere utlendingsloven (1988-loven) og den tidligere utlendingsforskriften (1990-forskriften). Tabellen går ned på ledd, bokstav og punktum, i begge regelsett, der det er nødvendig. Lovspeilet er basert på UDIs vurdering av hvordan det er mest hensiktsmessig å krysshenvise mellom gjeldende utlendingslov og tidligere regelverk. Lovspeilet er derfor ikke ment som noen fasit, men som et hjelpemiddel for å bli kjent med gjeldende utlendingslov.

Latest changes
  • New: Lovspeil - utlendingsloven og utlendingsforskriften (11/28/2012)

    A table with the current Immigration Act's sections compared to the provisions of the repealed Immigration Act is now available under Procedures and guidelines.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo