To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Procedures and guidelines

Sanksjoner og tiltak fra FN og EU


Her finner du FNs Sikkerhetsråds konsoliderte liste over personer som er ilagt reiserestriksjoner, og EUs konsoliderte liste over personer som er ilagt reiserestriksjoner vedtatt av EU. EU-listen omfatter også personer som er listeført av FN. Norge har ikke sluttet opp om alle av EUs tiltaksregimer. For eksempel har Norge ikke sluttet opp om EUs terrorliste.

Listene kan åpnes i XML, PDF eller i HTML.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo