To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Statsborgerforskriften

§ 12-1. Utlendingsnemndas avvisning av sak

Dersom vilkårene for å behandle saken ikke er oppfylt skal Utlendingsnemnda avvise saken. Utlendingsnemnda er ikke bundet av at Utlendingsdirektoratet har ansett vilkårene for å foreligge. Utlendingsnemndas vedtak om å avvise saken kan ikke påklages.

Related documents

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep
N-0032 Oslo
Phone: + 47 23 35 15 00

Editor in Chief: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen