To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Statsborgerforskriften

§ 4-4. Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig

Kravet i loven § 8 annet ledd om å beherske et minimum av norsk muntlig er oppfylt dersom søkeren har avlagt avsluttende prøve i norsk muntlig på nivå A2 eller høyere etter introduksjonsloven § 19 annet ledd. Kravet gjelder også søkere som ikke har rett eller plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk etter introduksjonsloven.

Unntatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig er søkere som

a) er unntatt fra kravet om gjennomført norskopplæring etter § 4-2 eller § 4-3,

b) er fritatt fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk etter introduksjonsloven § 19 annet ledd, jf.
forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere §
20.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo