To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Statsborgerforskriften

§ 5-7. Reaksjoner som ikke medfører karenstid

Ved forenklet forelegg, påtaleunnlatelse, overføring til behandling i konfliktråd, straffutmålingsutsettelse og straffutmålingsfrafall, beregnes ikke karenstid.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo