To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Statsborgerforskriften

§ 5-8. Utmålt karenstid og saker som ikke er avgjort ved ikrafttredelsen

Karenstid som er utmålt før denne forskriften trer i kraft skal fortsatt gjelde. I tilfeller hvor det foreligger nye dommer eller forelegg vil det bli gitt tillegg for alle tidligere dommer og forelegg, jf.§ 5-6.

Saker som er eller kommer til behandling etter ikrafttredelse av forskriften, skal behandles og avgjøres etter bestemmelsene i statsborgerloven og denne forskrift.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo