To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Kapittel 7 Beskyttelse

Related documents

Departementenes rundskriv og instrukser

EU og EØS

EU-domstolens rettspraksis

Høringer

Høyesterettsavgjørelser

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Rutiner i saker som kan unntas fra Dublin-behandling, jf. GI 2014-009

Sentrale lover og forskrifter

UDI internmeldinger

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo