To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Vedlegg 1. Liste over bilaterale skipsfartsavtaler

Sjøfolk som er omfattet av følgende bilaterale skipsfartsavtaler, er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse, jf. § 1-1 syvende ledd:

Deklarasjon angående kystfarten med Danmark og Island av 1858 (Færøyene)

Vennskaps-, handels- og sjøfartstraktat med Argentina av 1885

Vennskaps-, handels- og konsulartraktat med USA av 1928

Sjøfartsavtale med Peru av 1933.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo