To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

OPPHEVET: Vedlegg 10. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 296-2008 av 11. mars 2008

Red.anm. (21. mars 2014)
Vedlegget er opphevet jf. endringsforskrift FOR-2014-03-18-296.

Grenseforordningen finner du under rettskildekategorien Schengen.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo