To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Vedlegg 12. Liste over stater hvis borgere må ha lufthavntransittvisum

Borgere av følgende stater må pr. 24. august 2018 ha lufthavntransittvisum, jf. § 3-11 første ledd:

Afghanistan

Bangladesh

Kongo (Den demokratiske republikk)

Eritrea

Etiopia

Ghana

Irak

Iran

Nigeria

Pakistan

Somalia

Sri Lanka

Tyrkia.

Krav om lufthavnstransittvisum gjelder ikke for borgere av ovennevnte stater som har oppholdstillatelse i en EØS-stat, se vedlegg 13 del I, eller en oppholdstillatelse for Andorra, Japan, Canada, Monaco, San Marino, Sveits eller USA som nevnt i vedlegg 13 del II.

Related documents

Sentrale lover og forskrifter

UDI praksisnotater

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo