To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Vedlegg 2. Liste over diplomater og tjenestemenn som er unntatt fra visumplikten

Innehavere av følgende diplomat-, tjeneste- og spesialpass er unntatt fra visumplikten pr. 1. juni 2019, jf. utlendingsforskriftens § 1–8 første ledd:

Albansk diplomatpass (gjelder kun akkreditert ambassadør til Norge og dennes ektefelle og barn)

Armensk diplomatpass1

Aserbajdsjansk diplomatpass1

Boliviansk diplomat- og tjenestepass

Emiratarabisk diplomat- og spesialpass

Filippinsk diplomat-, tjeneste- og spesialpass

Georgisk diplomatpass1

Indisk diplomatpass1

Indonesisk diplomat- og tjenestepass1

Jordansk diplomatpass1

Kasakhstansk diplomatpass1

Kinesisk diplomatpass1

Laotiske diplomatpass​1

Makedonsk diplomat- og tjenestepass

Marokkansk diplomat-, tjeneste- og spesialpass

Moldovsk diplomatpass

Pakistansk diplomat- og tjenestepass

Russisk diplomatpass

Sør-afrikansk diplomat- og tjenestepass

Thailandsk diplomat- og tjenestepass

Tunisisk diplomatpass

Tyrkisk diplomat-, tjeneste- og spesialpass

Ukrainsk diplomatpass.

[1] Fritar ikke innehavere av gyldig diplomatpass som er ansatt ved diplomatiske eller konsulære stasjoner, eller personer som er ansatt i mellomstatlige organisasjoner eller konvensjonsorganer som ligger på den annen avtaleparts territorium, eller deres familiemedlemmer, for krav om visum med henblikk på akkreditering fra mottakerstaten forut for ankomst.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo