To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her

Vedlegg 6. Liste over stater som har tiltrådt overenskomst 20. april 1959 nr. 4 om opphevelse av visumtvangen for flyktninger

Følgende stater er parter i Den europeiske overenskomst av 20. april 1959 nr. 4 om opphevelse av visumtvangen for flyktninger, pr. 1. januar 2010, jf. § 3-1 første ledd bokstav f:

Belgia

Danmark

Finland

Irland

Island

Italia

Liechtenstein

Luxembourg

Malta

Nederland

Norge

Polen

Portugal

Romania

Slovakia

Spania

Sveits

Sverige

Tsjekkia

Tyskland

Ungarn.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo