To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
The regulations at a given time
Date:

Utlendingsloven

§ 26. Oppholdstillatelse for studier og for vitenskapelig, religiøst eller kulturelt formål o.a.

Kongen kan i forskrift fastsette regler for når oppholdstillatelse kan gis av andre grunner enn det som følger av de ulike bestemmelsene i loven, så langt det ikke berører hovedprinsipper ved innvandringsreguleringen. Kongen kan herunder gi regler om

a) oppholdstillatelse til fremme av vitenskapelig, religiøst eller kulturelt samarbeid og utvikling i saker som etter sin art faller utenfor reglene i §§ 23, 24 og 25, og

b) oppholdstillatelse for å ta utdanning og lignende.

Kongen kan gi utfyllende bestemmelser i forskrift, herunder om innholdet av oppholdstillatelsen, retten til permanent oppholdstillatelse og tilbakekall av oppholdstillatelsen. 

Related documents

Bilaterale avtaler

Departementenes rundskriv og instrukser

Høringer

Internasjonale konvensjoner og avtaler

Sentrale lover og forskrifter

UDI praksisnotater

UDI rundskriv

RS 2010-063  Family immigration with a student – the Immigration Act Section 49, cf. the Immigration Regulations Section 9-6 first paragraph (e)(3/13/2017)
RS 2010-082 Residence permits for Norec participants – Section 6-24 of the Immigration Regulations(1/31/2018)
RS 2010-098 Residence permits for researchers with own funds – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b), cf. the Immigration Regulations section 6-20(5/21/2012)
RS 2010-099 Oppholdstillatelse til medarbeidere i ideelle, humanitære eller religiøse organisasjoner - utlendingsforskriften § 6-23(11/30/2009)
RS 2010-101 Residence permits for students – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b, cf. the Regulations sections 6-19 first paragraph and 6-33 second paragraph(5/21/2012)
RS 2010-116 Residence permits for youth exchanges for Canadian nationals – cf. Section 6-27 of the Immigration Regulations(2/2/2018)
RS 2010-124 Residence permits for students at religion/belief-based schools or folk high schools – the Immigration Act Section 26 first paragraph letter b), cf. the Immigration Regulations Section 6-19 second paragraph(4/18/2017)
RS 2010-137 Working guests in agriculture – the Immigration Act section 26 first paragraph letter a), cf. the Immigration Regulations section 6-22 second paragraph(5/21/2012)
RS 2011-022 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-6, og 12, og utlendingsloven §§ 26 og 61, jf. utlendingsforskriften §§ 6-19 og 10-21 sjette ledd(7/7/2011)
RS 2012-015 Residence permits for au pairs – the Immigration Act Section 26 first paragraph letter a), cf. the Immigration Regulations Section 6-25(7/23/2012)
RS 2012-016 Residence permits for musicians, performers, artists or accompanying necessary support staff – Section 6-22 first paragraph of the Immigration Regulations(2/27/2018)
RS 2014-008 Circular concerning administrative measures relating to a host family in the event of breaches of conditions for residence permits for au pairs – Section 27b of the Immigration Act (3/20/2018)

Underrettsavgjørelser

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo