To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Schengen Handbook

2006/11/06-V04
Document-ID : 2006/11/06-V04
Last modified : 03.10.2019
Documentdate : 06.11.2006

List of border crossing points

Latest changes
 • Endret: Schengen Praktisk Håndbok vedlegg 4 List of border crossing points (6/3/2016)

  Vedlegg 4, List of border crossing points er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 1. juni 2016. Meldingen er meldt av Frankrike.

 • Changed: 2006/11/06-V04 List of border crossing points (2/29/2016)

  Annex 4 List of border crossing points is updated in accordance with the Commission notice dated 29 February 2016. The change is reported by Poland.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 4 (10/13/2015)

  Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 12. oktober 2015. Endringen gjelder at to border crossing points er lagt til: Csanádpalota – Nagylak (Nădlac) (motorvei) og Röszke – Horgoš (Horgos) (vei). Endringene er meldt av Ungarn.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 4 (5/27/2015)

  Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 21. mai 2015. Endringen gjelder punkt (73) under Frankrike.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 4 (3/26/2015)

  Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert. Endringene gjelder Danmark og Latvia.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 4 (3/6/2015)

  Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert. Endringene gjelder grensepasseringer i Litauen, Latvia og Polen.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 4 (2/24/2015)

  Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 19. februar 2015. Endringene er meldt av Hellas og Finland.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 4 (11/13/2014)

  Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 12. november 2014. Endringen er meldt av Hellas.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 4 (10/22/2014)

  Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 20. oktober 2014. Endringen er meldt av Spania.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 4 (10/2/2014)

  Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 1. oktober 2014. Endringen er meldt av Spania.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 4 (9/12/2014)

  Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 11. september 2014. Endringen er meldt av Spania.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 4 (7/18/2014)

  Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert i samsvar med EU-kommisjonens melding av 17. juli 2014, med endringer i punktene 4 og 5 for Bulgaria.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo