To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Schengen Handbook

2006/11/06-V18
Document-ID : 2006/11/06-V18
Last modified : 06.10.2014
Documentdate : 06.11.2006

Examples of specimen visa stickers issued by member states (with photographs)

Latest changes
  • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 18 (10/8/2014)

    Håndbokens vedlegg 18 Examples of specimen visa stickers issued by member states (with photographs) er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 6. oktober 2014. Endringen er meldt av Estland.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo