To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Schengen Handbook

2006/11/06-V23
Document-ID : 2006/11/06-V23
Last modified : 09.04.2018
Documentdate : 30.09.2006

Specimen of Residence Permits Issued by Member States

Latest changes
 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 23 (3/26/2015)

  Håndbokens vedlegg 23 Specimen of Residence Permits Issued by Member States er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 24. mars 2015. Endringen er meldt av Italia.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 23 (10/31/2014)

  Håndbokens vedlegg 23 Specimen of Residence Permits Issued by Member States er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 23. oktober 2014. Endringen er meldt av Estland.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 23 (9/12/2014)

  Håndbokens vedlegg 23 Specimen of Residence Permits Issued by Member States Part I er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 11. september 2014. Endringen er meldt av Latvia.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 23 (7/31/2014)

  Vedlegg 23 er oppdatert i tråd med EU-kommisjonens melding av 30. juli 2014. Tsjekkia har siden 23. april 2014 hatt ny design på oppholdstillatelsene, og specimenet er nå tilgjengelig i vedlegget.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo