To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Schengen Handbook

2006/11/06-V27
Document-ID : 2006/11/06-V27
Last modified : 17.06.2019
Documentdate : 06.11.2006

National practices on rebuttal of presumpion of illegal entry when a stamp is lacking

Latest changes
  • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 27 (10/31/2014)

    Håndbokens vedlegg 27 National practices on rebuttal of presumpion of illegal entry when a stamp is lacking er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 23. oktober 2014. Endringen er meldt av Estland.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo