To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Schengen Handbook

2006/11/06-V33
Document-ID : 2006/11/06-V33
Last modified : 12.08.2019
Documentdate : 06.11.2007

Specimen Harmonised Forms Providing Proof of Invitation, Sponsorship and Accommodation Drafted by the Contracting Parties

Latest changes
 • Endret: 2006/11/06-V33 Specimen Harmonised Forms Providing Proof of Invitation, Sponsorship and Accommodation Drafted by the Contracting Parties (11/14/2017)

  Etter anmodning fra Norge er Annex 33 til Schengen Practical Handbook for Border Guards Specimen form of providing proof of sponsorship and/or private accommodation blitt oppdatert. Garantiskjemaet for visumbesøk ble nylig endret: noe av informasjonen som må gis vil bli lagret i Visa Information System (VIS) for en maksiumsperiode på fem år, og garantisten må samtykke til dette.

 • Changed: 2006/11/06-V33 Specimen Harmonised Forms Providing Proof of Invitation, Sponsorship and Accommodation Drafted by the Contracting Parties (5/26/2016)

  Annex 33 Specimen Harmonised Forms Providing Proof of Invitation, Sponsorship and Accommodation Drafted by the Contracting Parties has been updated. The change is reported by Denmark.  

 • Changed: 2006/11/06-V33 Specimen Harmonised Forms Providing Proof of Invitation, Sponsorship and Accommodation Drafted by the Contracting Parties (1/25/2016)

  Annex 33 Specimen Harmonised Forms Providing Proof of Invitation, Sponsorship and Accommodation Drafted by the Contracting Parties has been updated. The change is reported by Belgium.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 33 (12/3/2015)

  Håndbokens vedlegg 33 Specimen Harmonised Forms Providing Proof of Invitation, Sponsorship and Accommodation Drafted by the Contracting Parties er endret. Luxembourg sitt skjema er oppdatert.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 33 (5/5/2015)

  Håndbokens vedlegg 33 Specimen Harmonised Forms Providing Proof of Invitation, Sponsorship and Accommodation Drafted by the Contracting Parties er endret. Sveits har meldt endringen.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 33 (3/20/2015)

  Håndbokens vedlegg 33 Specimen Harmonised Forms Providing Proof of Invitation, Sponsorship and Accommodation Drafted by the Contracting Parties er endret. Liechtensteins skjema er oppdatert.

 • Endret: Praktisk håndbok - vedlegg 33 (9/30/2014)

  Håndbokens vedlegg 33 Specimen Harmonised Forms Providing Proof of Invitation, Sponsorship and Accommodation Drafted by the Contracting Parties er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 29. september 2014.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo